• iPhone 6 ( 5tr 8 )
 • iPhone 6S ( 6tr 8 )
 • iPhone 7 ( 9tr 8 )
 • iPhone 8 ( 13tr 8 )
 • iPhone 6S Plus ( 7tr 8 )
 • iPhone 7 Plus ( 12tr 8 )
 • Samsung S7 ( 5tr )
 • Samsung S7 Edge ( 7tr )
 • Samsung S8 Plus ( 11tr )
 • Samsung Note 5 ( 5tr )
 • Samsung Note 8 ( 13tr 8 )
 • Macbook , Laptop , Dell , HP , Intel Core i3 , i5 , i7 ( giá 3tr – 5tr – 7tr )
 • Và hàng Trăm Sản Phẩm Giảm Giá liên tục Mỗi Ngày
 • 47 – 49 Hùng Vương ( thời gian làm việc 9h – 19h )